لیست آراء همه کاندیداهای شورای شهر - تعداد رای هر نامزد

16 _ آقای اسماعیل آئینی نام پدر علی محمد دارای 9048 رای
17 _ خانم فاطمه باغبان بهار نام پدر محمد علی دارای 8965 رای
18 _ آقای سعید دوست محمدی نام پدر قدیمعلی دارای 8785 رای
19 _ خانم فرزانه نیکو نام پدر علی میرزا دارای 8111 رای
20 _ آقای سیداکبر حسینی نام پدر سید اصغر دارای 7962 رای
21 _ آقای محمود احدیان نام پدر قاسم دارای 7898 رای
22 _ آقای جلال سرمدی جهانی نام پدر اردشیر دارای 7672 رای
23 _ آقای علی کاوسی امید نام پدر مروت علی دارای 7561 رای
24 _ آقای علی بهرامی نام پدر محمدابراهیم دارای 7533 رای
25 _ آقای محسن صادقیان نام پدر هادی دارای 7460 رای
26 _ خانم اعظم بهرامی همدانی نام پدر حسین دارای 7210 رای
27 _ آقای حجت الله سلطانی نام پدر سلطانعلی دارای 6998 رای
28 _ آقای بنیامین یاری نام پدر ابوالقاسم دارای 6927 رای
29 _ آقای علی نظری زاده نام پدر عزیزعلی دارای 6913 رای
30 _ آقای شاهین فرجی فر نام پدر عباس دارای 6873 رای
31 _ آقای حبیب غلامی نام پدر یوسف دارای 6606 رای
32 _ آقای سیدمجتبی حسینی نام پدر سید یحیى دارای 6581 رای
33 _ آقای محمد شمخانی نام پدر مسلم دارای 6543 رای
34 _ آقای محمدسعید بیات نام پدر علی اصغر دارای 6536 رای
35 _ آقای علی اصغر سلیمانی نام پدر تقی دارای 6505 رای
36 _ آقای حافظ اسدبیگی نام پدر رحیم دارای 6080 رای
37 _ آقای رضا میرزائی نام پدر حبیب اله دارای 6056 رای
38 _ آقای مهدی عبدل نام پدر عشقعلى دارای 5948 رای
39 _ خانم زهرا مرادی نام پدر علی میرزا دارای 5941 رای
40 _ آقای رضا عزتی سلیمان نام پدر عزت اله دارای 5909 رای
41 _ آقای سیدمهدی حسینی کافی نام پدر سید قدیم علی دارای 5595 رای
42 _ آقای حجت اله کتابی نام پدر عباداله دارای 5438 رای
43 _ آقای ناصر صفری افلاکی نام پدر یعقوب دارای 5401 رای
44 _ آقای جلال زارع نام پدر محمد اسماعیل دارای 5173 رای
45 _ آقای بهرام سهرابی نام پدر علی اکبر دارای 5062 رای
46 _ آقای سعید میدانچی نام پدر محمد دارای 5056 رای
47 _ آقای علی آقا ابوالقاسمی نام پدر علیرضا دارای 4929 رای
48 _ آقای محمدمهدی پویافرد نام پدر علی دارای 4901 رای
49 _ آقای علی رضایتی آشنا نام پدر محمدتقی دارای 4872 رای
50 _ آقای علی وحدت طلب نام پدر شیرمراد دارای 4803 رای
51 _ آقای جواد گیاه شناس بن بازاری نام پدر محمود دارای 4661 رای
52 _ آقای علیرضا عقیقی نام پدر محمد دارای 4634 رای
53 _ آقای حمیدرضا خاکپورنامدار نام پدر یونس دارای 4435 رای
54 _ آقای مجید عالم شناس همدانی نام پدر محمد مهدی دارای 4355 رای
55 _ آقای سیدرضا موسوی نام پدر سیدمحمدعلی دارای 4344 رای
56 _ آقای عیسی قاسمی بیلواری نام پدر رضا دارای 4344 رای
57 _ آقای مهدی آقامحمدی نام پدر محمد رضا دارای 4331 رای
58 _ آقای جواد کرمی فرد نام پدر علی دارای 4329 رای
59 _ آقای رضا صفدری تنها نام پدر حبیب الله دارای 4234 رای
60 _ آقای حمیدرضا رستمی نام پدر على میرزا دارای 4108 رای
61 _ خانم ژاله فتحیان نام پدر عینعلی دارای 4096 رای
62 _ آقای علیرضا شمس نام پدر على حیدر دارای 4068 رای
63 _ آقای بهزاد محمدی نام پدر محمود دارای 4003 رای
64 _ آقای مجید یوسفی نوید نام پدر حاج قربان دارای 3966 رای
65 _ آقای احمد شیری وثیق نام پدر علی شاه دارای 3959 رای
66 _ آقای محمدجواد زارعی نام پدر رضا دارای 3954 رای
67 _ آقای احمد رضایتی آشنا نام پدر اصحابعلی دارای 3921 رای
68 _ آقای سیدمحمد طریقتی حمید نام پدر سیدقشم دارای 3727 رای
69 _ آقای سیدعلی موسوی نام پدر سیدرضا دارای 3689 رای
70 _ آقای بهارعلی سلیمانی رسا نام پدر عین علی دارای 3685 رای
71 _ آقای علی اصغر طلائی مشعوف نام پدر غلامرضا دارای 3629 رای
72 _ آقای آرش نیکوسخن نام پدر محمدهادی دارای 3555 رای
73 _ آقای سیدناصر محمودی نام پدر سیدحمزه دارای 3299 رای
74 _ خانم وجیهه قدمگاهی نام پدر عبداله دارای 3270 رای
75 _ آقای مهدی صفری نام پدر غلامرضا دارای 3240 رای
76 _ آقای کاظم رمضانی نام پدر ابوالقاسم دارای 3229 رای
77 _ آقای داریوش نوشاد نام پدر علی اشرف دارای 3123 رای
78 _ آقای علی لاهوتی نام پدر هوشنگ دارای 3073 رای
79 _ آقای علی فهمیده نام پدر ولی اله دارای 3051 رای
80 _ آقای جلال صابریون نام پدر محمد دارای 3031 رای
81 _ آقای علی تیموری خجسته نام پدر رستم دارای 3022 رای
82 _ آقای محمد حصاری نام پدر علی اصغر دارای 3000 رای
83 _ خانم فاطمه فتحی نام پدر على قلى دارای 2870 رای
84 _ آقای علی آقا دیاری نام پدر احمد دارای 2864 رای
85 _ آقای غلامرضا زاهری نام پدر محمد عیسی دارای 2781 رای
86 _ آقای مهدی کریمی عظیم نام پدر شعبان دارای 2600 رای
87 _ آقای حامد شجاعی مهر نام پدر حمد الله دارای 2582 رای
88 _ آقای رضا شایسته فرد نام پدر هادی دارای 2516 رای
89 _ آقای حسین بیات نام پدر خداکرم دارای 2502 رای
90 _ آقای محمد کریمی آرمان نام پدر مهدی دارای 2428 رای
91 _ آقای پیمان رضائی نام پدر ارسلان دارای 2418 رای
92 _ آقای علی اصغر تقوایی پور نام پدر قاسمعلی دارای 2409 رای
93 _ خانم مژده شکری نام پدر فریدون دارای 2386 رای
94 _ آقای کمال یونسی حریر نام پدر علیرضا دارای 2365 رای
95 _ آقای ایرج ملک محمدی نام پدر حبیب الله دارای 2357 رای
96 _ خانم سوسن دهقانی نام پدر حسن دارای 2180 رای
97 _ آقای مهدی بهمنى نام پدر عبدالله دارای 2176 رای
98 _ آقای امیر کهبند نام پدر صادق دارای 2117 رای
99 _ آقای محمد کرمی نام پدر حسین دارای 2030 رای
100 _ آقای مصطفی ملائی نام پدر عبدالحسین دارای 2026 رای
101 _ آقای محمدکریم لطیفی نام پدر محمد دارای 2016 رای
102 _ آقای محمدهادی فراهانی نام پدر احمد دارای 1984 رای
103 _ خانم زهرا خوش قیام نام پدر علی دارای 1905 رای
104 _ آقای مرتضی گواهی نام پدر حسین دارای 1853 رای
105 _ خانم آذردخت بیابان کرد نام پدر حسن دارای 1823 رای
106 _ آقای عباس حاجیلو نام پدر زمان علی دارای 1816 رای
107 _ آقای امین امیرگان نام پدر احمد دارای 1802 رای
108 _ خانم پرستو شهسواری نام پدر جلال دارای 1754 رای
109 _ خانم زهرا ولی زاده نام پدر علی دارای 1625 رای
110 _ خانم زهرا وصال طلب نام پدر محمد دارای 1616 رای
111 _ آقای مصطفی غفاری نام پدر باقر دارای 1587 رای
112 _ خانم نسرین رادعباسی نام پدر حسین دارای 1580 رای
113 _ آقای سیدعلی مرتضوی نام پدر سید حسن دارای 1577 رای
114 _ آقای امین شهرام نام پدر سردار دارای 1575 رای
115 _ آقای حمیدرضا آرمان نام پدر رجبعلی دارای 1552 رای
116 _ خانم مهری درویش قنبر نام پدر علی دارای 1531 رای
117 _ آقای ساسان رزاقی نام پدر حسن دارای 1514 رای
118 _ آقای سیدمحمد سپهری سیدزیادی نام پدر سیدکرمعلی دارای 1514 رای
119 _ خانم طاهره حاجی محمدیان نام پدر رضا دارای 1495 رای
120 _ آقای پرویز حشمتی نژاد نام پدر حسن دارای 1490 رای
121 _ خانم مهناز خوش قدم نام پدر احمد دارای 1485 رای
122 _ خانم فائزه لطفیان نام پدر عباس دارای 1446 رای
123 _ آقای مهدی شریفی نام پدر حسن دارای 1445 رای
124 _ آقای مهدی حیدری نام پدر هادی دارای 1411 رای
125 _ خانم ژیلا روحانی نام پدر محمد دارای 1403 رای
126 _ آقای علیرضا اکبری نام پدر خیراله دارای 1397 رای
127 _ آقای اصغر زارعی نام پدر علی عباس دارای 1379 رای
128 _ آقای اسدالله احمدی نام پدر مظفر دارای 1362 رای
129 _ آقای مهدی مرتضائی نام پدر قربانعلى دارای 1320 رای
130 _ آقای مرتضی سعیدی نام پدر احمد دارای 1311 رای
131 _ آقای رضا بخشی نام پدر نظامعلی دارای 1249 رای
132 _ آقای افشین شریفی قروه نام پدر منوچهر دارای 1220 رای
133 _ آقای رحیم خان زاده نام پدر قربانعلی دارای 1189 رای
134 _ آقای علی لطفی نام پدر لطف الله دارای 1185 رای
135 _ آقای حمیدرضا پاک ساز نام پدر محمد حسن دارای 1146 رای
136 _ آقای سیدعلی کمونه نام پدر سیدعبدالحسین دارای 1138 رای
137 _ آقای ابوالقاسم کریمی نام پدر عباس علی دارای 1079 رای
138 _ آقای کیومرث قنبری رحیم نام پدر بابا دارای 1069 رای
139 _ آقای امیر زیوری اشرف نام پدر حسین دارای 1026 رای
140 _ آقای علی جامه بزرگ نام پدر محمدشریف دارای 998 رای
141 _ خانم اختر محمدی نام پدر على دارای 987 رای
142 _ آقای احمد علوی نیا نام پدر حسن رضا دارای 974 رای
143 _ آقای محمدجواد یوسفی عنایت نام پدر علی اکبر دارای 955 رای
144 _ آقای محمدرضا احمدی نام پدر اسدالله دارای 941 رای
145 _ آقای رضا شعبانی آسا نام پدر غلامرضا دارای 939 رای
146 _ آقای حسین شکری نام پدر اسدالله دارای 936 رای
147 _ آقای حسین عظیمی زعیم نام پدر خیر اله دارای 923 رای
148 _ آقای جعفر بهرامی نام پدر علی صفدر دارای 919 رای
149 _ آقای امیر کوشش نام پدر حسین دارای 907 رای
150 _ خانم یاسمن مرادی بهجت نام پدر محمدرضا دارای 898 رای
151 _ آقای سیدعلی ذوالفقاری نام پدر سید صادق دارای 894 رای
152 _ آقای محمدرضا غلامی نام پدر امراله دارای 893 رای
153 _ آقای حمیدرضا مرادی نام پدر علیرضا دارای 867 رای
154 _ آقای علی اکبر رنجبران نام پدر عبدالعلی دارای 845 رای
155 _ آقای قباد عبادی نام پدر عزت اله دارای 842 رای
156 _ آقای حمزه خانجانی افشار نام پدر حشمت الله دارای 833 رای
157 _ آقای مهدی لطفیان نام پدر اکبر دارای 817 رای
158 _ آقای مصطفی اعتمادشفیع نام پدر کمال الدین دارای 784 رای
159 _ آقای جواد محمدکریمی نام پدر حسن علی دارای 776 رای
160 _ خانم مریم قربانی عباس نام پدر تقی دارای 745 رای
161 _ آقای ماکان علی پناه نام پدر محمد مهدی دارای 715 رای
162 _ آقای اکبر صادقی نام پدر امامعلی دارای 693 رای
163 _ آقای جواد مسعودی نام پدر حمد الله دارای 682 رای
164 _ آقای محمد فتاحیان نام پدر مهدی دارای 677 رای
165 _ آقای محمدکریم حنیفی نام پدر هاشم دارای 639 رای
166 _ آقای محمدرضا جلیلوند نام پدر ابوالقاسم دارای 638 رای
167 _ آقای حجت اله حمیدی نام پدر یحیی دارای 629 رای
168 _ آقای پیمان نادری نام پدر حسن علی دارای 618 رای
169 _ آقای محمدرضا مالکی رضوان نام پدر علی پاشا دارای 618 رای
170 _ آقای محمدهادی شفیع یاری نام پدر فیضاله دارای 613 رای
171 _ آقای ایمان صاحب اختیاری نام پدر عبداله دارای 611 رای
172 _ خانم سعیده بشیری نام پدر مرادعلی دارای 607 رای
173 _ آقای احمدرضا مظفری نام پدر نبى دارای 568 رای
174 _ آقای حامد سوری نام پدر علی عباس دارای 518 رای
175 _ آقای امیر منور نام پدر ابوالقاسم دارای 513 رای
176 _ آقای امیرحسین شانه چی نام پدر مهدی دارای 513 رای
177 _ آقای هادی البرزی دعوتی نام پدر محمود دارای 505 رای
178 _ آقای مجتبی بارانچی نام پدر محمد دارای 475 رای
179 _ آقای احد سحری نام پدر عزت اله دارای 474 رای
180 _ خانم زهره زارع الوانی نام پدر حسن دارای 467 رای
181 _ آقای مهدی حمیدزاده نام پدر حسین دارای 463 رای
182 _ آقای امید ذبحیان نام پدر محمود دارای 450 رای
183 _ آقای سیدجلیل سهرابی حسینی نام پدر سید محمد دارای 424 رای
184 _ آقای امیر عبداله زاده نام پدر مهدی دارای 388 رای
185 _ آقای محمدعلی مدرس سبزواری نام پدر عبد الصالح دارای 316 رای
186 _ آقای مجتبی اشتری نام پدر حسین دارای 251 رای
187 _ آقای علی سیاری نام پدر اصغر دارای 249 رای
188 _ آقای محمد زندی دلگشا نام پدر احمد دارای 237 رای


1_ آقای حمیدرضا مظاهری نام پدر صفرعلی دارای 1668 رای
2_ آقای علیرضا چایانی نام پدر صفرعلى دارای 1179 رای
3_ آقای امیر فرهادی نام پدر على دارای 1126 رای
4_ آقای مجتبی خورشیدی نام پدر محسن دارای 951 رای
5_ آقای ابراهیم تراویده نام پدر محمد دارای 927 رای
6_ آقای مهدی شعبانی مقصود نام پدر ما شاالله دارای 889 رای
7_ آقای هاشم سعیدی شکوه نام پدر ترابعلی دارای 834 رای
8_ آقای محمدحمید حاجی بابائی نام پدر احمد دارای 661 رای
9_ آقای قاسم تجری نام پدر احمد دارای 651 رای
10 _ آقای تقی محمدی نام پدر ابراهیم دارای 613 رای
11 _ آقای محمدهادی مظاهری نام پدر علا دارای 598 رای
12 _ آقای باقر مظاهری نام پدر تقى دارای 591 رای
13 _ آقای حاجی ابراهیم آرمند نام پدر عبدل دارای 559 رای
14 _ خانم مقدس یوسفی نام پدر صفر دارای 540 رای
15 _ خانم کبری قادری واحد نام پدر ابراهیم دارای 523 رای
16 _ آقای بهروز ناظمیان نام پدر احمد علی دارای 477 رای
17 _ آقای علی اصغر صمیمی نام پدر على دارای 465 رای
18 _ آقای مهدی قادری نام پدر کتابعلی دارای 441 رای
19 _ آقای عباس مرادی نام پدر على اکبر دارای 323 رای1_ آقای موسی احمدی نام پدر محمد نقی دارای 2408 رای
2_ آقای حشمت اله احمدی نام پدر لطف اله دارای 1729 رای
3_ آقای مقصود انصاری توانا نام پدر احمد دارای 1543 رای
4_ آقای مهدی انصاری نام پدر علی دارای 1168 رای
5_ آقای مجید قره باغی نام پدر غلامرضا دارای 1140 رای
6_ آقای افشین احمدی نام پدر یوسف دارای 1103 رای
7_ آقای جمشید شکری کامروا نام پدر عبداله دارای 995 رای
8_ آقای هادی شکری نام پدر علی دارای 770 رای
9_ آقای محمد حسینعلی بیگی نام پدر غلامرضا دارای 613 رای
10 _ آقای علی احمدی نام پدر محمد دارای 524 رای
11 _ آقای جمشید الیاسی نام پدر علی حسین دارای 492 رای
12 _ آقای مهدی مرادحاصلی نام پدر خلیل الله دارای 308 رای
13 _ آقای حسن محمدی نام پدر قربانعلی دارای 288 رای


1_ آقای جعفر صالحی نام پدر علی اوسط دارای 1092 رای
2_ آقای محمدرضا احمدی نام پدر محمد حسین دارای 1072 رای
3_ آقای موسی عزیزی نام پدر براتعلی دارای 1037 رای
4_ آقای سیدحسین طباطبائی نام پدر سید ابوالقاسم دارای 999 رای
5_ آقای علی عبداله تی نام پدر اروجعلی دارای 973 رای
6_ آقای جواد بابائی نام پدر خداوردی دارای 535 رای
7_ آقای وحید محسنلو نام پدر غلامعلی دارای 516 رای
8_ آقای علی اندکائی زاده نام پدر غلام حسین دارای 26 رای

/ 0 نظر / 38 بازدید