افزایش قیمت آب برای مشترکین پرمصرف وهدررفتن آب دربخش کشاورزی

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و محیط زیست 

دربرنامه روزبخیر اقتصاد شنبه 10 آبان ماه شبکه جوان درخصوص طرح افزایش قیمت آب برای مشترکین پرمصرف وهدررفتن دوچندان آب دربخش کشاورزی ،گفت وگو می شود.
 
دربرنامه روزبخیر اقتصاد شنبه 10 آبان ماه شبکه جوان  درخصوص طرح افزایش قیمت آب برای مشترکین پرمصرف وهدررفتن دوچندان آب دربخش کشاورزی ،گفت وگو می شود.
دربرنامه روزبخیر اقتصاد  با حضورمهرداد  لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی . حمید رضا جانباز مشاورمعاون آب وخاک وزارت کشاورزی درباره موضوع طرح افزایش قیمت آب برای مشترکین پرمصرف وهدررفتن دوچندان آب دربخش کشاورزی است.
روزبخیر اقتصاد عنوان برنامه ای ازگروه جوان ودانش شبکه جوان است که روزهای شنبه تا چهارشنبه درساعت 14:30 از شبکه رادیویی جوان پخش می شود.
تهیه کننده : اکرم زمانی
مجری : حسن اسماعیل پور
/ 0 نظر / 17 بازدید