اخبار با صدای رادیو جوان

شبکه جوان حامی محیط زیست ومنابع طبیعی کشور
 
شبکه رادیوی جوان وسازمان جنگل ها ومراتع وآبخیزداری کشوربه منظورترویج فرهنگ گسترش و صیانت ازجنگل ها ومراتع ومنابع طبیعی کشوردرجامعه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
این تفاهم نامه درنشستی که درروز یکشنبه یکم دی ماه با حضوربهنام احمدپور
مبارکه مدیر شبکه جوان ومهندس خداکرم  جلالی رئیس سازمان جنگل ها ومراتع وآبخیزداری برگزار شد، به امضاء رسید.
دراین نشست مهندس جلالی درسخنانی ضمن بیان شعار امسال هفته منابع طبیعی "منابع طبیعی با مردم وبرای مردم " با تأکید براین که توجه و فرهنگ سازی  درمورد حفظ منابع طبیعی وتوجه به محیط زیست نباید  فقط منحصر به هفته منابع طبیعی باشد گفت : امروزه امنیت زیستی واکولوژیک ، جایگاه نخست را در مسائل جهانی دارد ومنابع طبیعی بسترحیات وتوسعه بشری است اما زندگی صنعتی موجب تخریب منابع طبیعی  شده ودرسایه همین تخریب مشکلات زیادی برای جوامع بشری بوجود آمده که زندگی را برای بشر تلخ کرده و برون رفت ازاین مشکلات  بسیار سخت است .
وی افزود :اگر منابع طبیعی ومحیط زیست کشوری تخریب شود قطعا فقر ،بیماری وسایر مشکلات را به دنبال خود خواهد آورد.
رئیس سازمان جنگل ها ومراتع وآبخیزداری کشوردربخش دیگری ازسخنانش باتقدیر از شبکه رادیویی جوان که دربرنامه های این شبکه به این امرمهم وحیاتی توجه  ویژه دارد، گفت : نخستین نیاز ما درزمینه حفاظت ازمنابع طبیعی ومحیط زیست ، فرهنگ سازی برای حفاظت از این منابع دربین مردم است که صداوسیما نقش مهمی دراین خصوص می تواند ایفا بکند .
بهنام احمدپورمبارکه مدیرشبکه جوان نیز دراین نشست با اشاره به اقدامات رادیو جوان درخصوص انعکاس فعالیت های صورت گرفته درحوزه حفاظت ازمنابع طبیعی ومحیط زیست وترویج فرهنگ حفاظت وگسترش منابع طبیعی دربین مردم جامعه اظهارداشت: توجه به منابع طبیعی ومحیط زیست نباید منحصر به هفته منابع طبیعی باشد،بلکه بزرگداشت این هفته بهانه ای است که بتوانیم به این موضوع بپردازیم وبگویم درکشوردرطول یک سال چه فعالیت های درحوزه های مختلف درباره منابع طبیعی ومحیط زیست صورت می گیرد وازدست اندرکاران آن تقدیرواین عمل رادر جامعه نهادینه کنیم.
مدیرشبکه جوان تصریح کرد: این شبکه درسال 91با طرح واجرای برنامه ای با نام جشن رویش  باهمکاری سازمان ها وشهرداری های سراسر کشور درراستا ی ترویج حفظ محیط زیست ومنایع طبیعی با شعار هر ایرانی یک نهال هدیه به آینده ایران گام مهمی دراین خصوص بردارد. همچنین  شبکه جوان درنظردارد باهمکاری سازمان ها ونهاد ها مردمی ذیربط  درسال 92 گام  بزرگ تری را در راستای حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی بردارد.
وی افزود: شبکه جوان این آمادگی رادارد با استفاده از ظرفیت های دو مجموعه ،بازوی رسانه ای حفاظت ازمحیط زیست و منابع طبیعی باشد،مامی توانیم درکناریکدیگر شرایط بهینه ای را برای امید آفرینی در زمینه حفظ منابع طبیعی ومحیط زیست درجامعه بوجود آوریم.
× × ×
 
ویژه برنامه های شبکه رایویی جوان به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی 
 - برنامه "رهروعشق " کاری ازگروه جوان وفرهنگ است که دریک قسمت 60 دقیقه ای به مناسبت ایام  سوگواری اربعین تهیه شده است این برنامه  به بررسی  روند شکل گیری مفهوم اربعین وتحلیل کارشناسی نسبت به جایگاه اربعین اختصاص دارد.این برنامه روز دوم دی ماه درساعت 15 پخش می شود.
- "زیارت" عنوان برنامه ای یک قسمتی از گروه جوان واندیشه رایو جوان است که به مناسبت  اربعین تهیه شده است .این یرنامه شامل  بررسی اشتیاق زیارت وتأثیر مکان های زیارتی درافراد و پخش آیتم مستند اززائرانی است که پیاده به زیارت کربلا می روند ،است.این برنامه روز اربعین درساعت 7:30 پخش می شود.
-  "نینوا درشعر"کاری ازگروه جوان وفرهنگ است این برنامه شامل آیتم های :شعر خوانی جوانان ،شعر مطلوب دینی وگزارش ازشب شعرهای عاشورایی است برنامه نینوادرشعر دوم دی ماه درساعت 6:30 از شبکه جوان پخش می شود.
 - " یکی خوب یکی بد" عنوان برنامه ای از گروه جوان واندیشه است که بررسی راه های شناخت حق وباطل وبیان نمونه های تاریخی آن است .از بخش های دیگر این برنامه پخش، بخش هایی از زیارت اربعین است. برنامه ،یکی خوب یکی بد روزدوم  دی ماه مصادف با اربعین حسینی درساعت 12:30 پخش می شود.
- برنامه" سایبان" به بررسی عظمت وجود ی حضرت زینب (س) ونقش ایشان درچهل روزبعد از واقعه عاشورا ونیز وظایف پیروان واقعی امام حسین (ع) اختصاص دارد .این برنامه دردو قسمت تهیه شده که یکم ودوم دی ماه درساعت 21 ازشبکه جوان پخش می شود.
× × ×
آشنایی با ادبیات کهن فارسی دربرنامه بامن ورق بزن شبکه جوان
 
دربرنامه " بامن ورق بزن" جمعه 29آذرماه شبکه جوان دربخش  آشنایی با ادبیات کهن فارسی ، درمورد  کتاب یادگار زریران  گفت وگو می شود.
بامن ورق بزن برنامه ای برای اهالی کتاب وکتاب خوانی است که سعی دارد گامی چند درجهت افزایش سرانه مطالعه در کشور بردارد.این برنامه دایره المعارفی می باشد که هر بار برگ هایی از آن را ورق می زنیم ،بامن ورق بزن شامل آیتم های مختلف از جمله :آشنایی با ادبیات کلاسیک جهان ، آشنایی با متون کهن فارسی ،گفت وگو با مؤلفان شاعران ونویسندگان وداستانک است.
برنامه " بامن ورق بزن" جمعه  29 آذرشبکه جوان دربخش آشنایی با ادبیات کهن فارسی ،اختصاص به بررسی کتاب یادگار زریران دارد.
همچنین دربخش گفت وگو بامؤلف  این برنامه با میثم کیانی نویسنده کتاب رگبار گفت وگو می شود.
"با من ورق بزن "  کاری ازگروه جوان وفرهنگ شبکه جوان است که روزهای
 پنج شنبه وجمعه هرهفته درساعت 15 به مدت 15 دقیقه به روی آنتن شبکه جوان می رود .
عوامل برنامه :
تهیه کننده  : زهرا عبدالله زاده
 نویسنده ومشاور : سهیلا خدادادی
گوینده : هستی دخت توکل
× × ×

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران درمذاکرات ژنو بسیارمحکم ومنطقی کارهای خود را پیش خواهند برد 
 
دکترمحمدباقرنوبخت معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی  رئیس جمهوروسخنگوی دولت روز دوشنبه 25 آذر ماه میهمان تلفنی برنامه سبقت آزاد رادیو جوان بود.
دکتر نوبخت در خصوص مذاکرات ژنو و کارشکنی اخیر امریکایی ها در این خصوص گفت: من فکر می کنم شاید  سخنگوی محترم  وزارت امور خارجه به درستی و به تفصیل آنچه مورد ابهام مردم خوب ایران است را می توانند در هر فرصتی پاسخگو باشند. در کل باید بپذیریم کار بسیار بزرگی انجام شد و این کار به همان میزان بزرگی که دارد به همان میزان نیز سختی به همراه  داشته و خواهد داشت ، تا این مرحله بسیار موفقیت آمیزبود. ما نباید فراموش کنیم  تلاش های کسانی را که مایل نیستند مشکلات ایجاد شده از سوی آنها ، بین ایران وجامعه جهانی به این زودی  حل شود. خوشبختانه با تدبیری که دولت و محترم انجام داده اند واساساً نظام این فرصت را برایمان فراهم کرد تا ما موضع منطقی خودمان را پیش بردیم .درمرحله نخست بر اساس همان توافقاتی که از ماه آینده اجرایی خواهد شد خوب پیش رفتیم. البته کسانی که در این مرحله شکست خورده اند بیکار نخواهند نشست و آنها بازهم تلاش می کنند به طرق مختلف نسبت به این روند ی که بسوی حل مشکل بیش می رود ،مانع تراشی بکنند. من با آنچه که در مجموع این شرایط وجود دارد نگران نیستم ،ضمن این که می دانم مسئولان مرتبط در این مسئله و نمایندگان اعزامی نظام جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات ژنو بسیار محکم ومنطقی کارهای خود را پیش خواهند برد. از این دست مسائل  که ممکن است یک  وقفه کوتاهی ایجاد کند با اطمینان عرض می کنم که هیچ تاثیری براراده ما برای حل و فصل مسئله نخواهد داشت کار به درستی پیش می رود.اجازه بدهید با صراحت به شما بگویم تا پایان راه  شاید ده ها باربا مواهع برخورد کنیم که با تدبیر ودرایت وایستادگی منطقی ما می توانیم این ها را حل کنیم وهیچ چیز را هم از دست نخواهیم داد چون مواضع واصول ما دراین رابطه تغییر ناپذیر است .البته ممکن است شیوه ها وراه کارها در هر مرحله به تناسب انتخاب شود. من بر اساس اطلاعاتی که دارم خدمتتان عرض بکنم که این مسائل کوچکی که یک شوکی به کار وارد می کند در روند اصلی کارمانعی نخواهد داشت .
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی  رئیس جمهور در ادامه برنامه درخصوص بحث بودجه نیز گفت: دیشب در برنامه پایش شبکه اول سیما  به تفضیل موضع وتدبیر دولت برای استفاده بهینه از منابع که نسبت به گذشته تقلیل پیدا کرده توضیح دادم .خوشبختانه 4 تن از نمایندگان هم در آن برنامه بودند و نظرات خودشان را بیان کردند.  همه نمایندگان براین که منطق دولت درتشخیص منابع بهینه درست است تأکید داشتند منتهی بحث نمایندگان بر این بود که بشود به پروژه های حوزه انتخابیه آنها هم کمک بیشتری بکنیم که خب این بحث دیگری است  بشود انجام داد .خوشبختانه در همان برنامه نظرسنجی ای بود که نشان داد که بیش از 80درصد   منطق دولت را تائید کردند که این روش تخصیص بهینه و مناسب است و می تواند موجب بهره وری و رشد اقتصادی ما باشد.
دکتر نوبخت درمورد برنامه های معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: درحوزه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور که مسئولیت آن با خود بنده است با توجه به این که ما کار را شهریور  کردیم دو تا موضوع مهم را دستور کار داشت.یکی وضعیت بودجه سال 92 بود. ما مواجه شدیم با این که منابعی که برای این بودجه پیش بینی شده بود  که بخش قابل توجهی ازآن قابل تحقق نیست  . فکر ما این بود که با همین شرایط پیش برویم  برای همه دستگاه ها چون بودجه عدد و رقمی منظور شده ، تعهد آفرینی می کنند و هزینه هایی را صرف می کنند و ما در ماه های پایانی متوجه می شویم که منابع مان تحقق پیدا نکرده و راهی برای جبران این کار نداریم؛ چون به دستگاه ها نمی توانیم بگوییم صرف جویی بکنید آنوقت مجبور می شویم با یک کسری بزرگ بودجه مواجه  شویم و برای تامین این کسری بودجه مجبور شویم به بانک مرکزی سر بزنیم و از آنجا یک پول پرفشاری را بگیریم و بدین طریق مشکل کسری بودجه را حل بکنیم و از سوی دیگر یک تورم بزرگی را به کشور تحمیل بکنیم. برنامه ما این بود که بتوانیم از مجلس اجازه بگیریم تا سقف بودجه 92 را بکاهیم و مکانیزم تخصیص یا به عبارتی دیگر میزان دریافتی و میزان پرداختی های اولویت دار را تغییر دهیم. در بودجه سال 92 این اجازه را نمی داد و ما اگر می خواستیم تخصیصی بدهیم به تناسب اولویت ها بود و ما محدود شدیم که تخصیص ها را به گونه ای بدهیم که بین دو مجموعه از طرح ها بیشتر از 10درصد تفاوتی نباشد. البته مجلس محترم در این خصوص نگران بود که دولت محترم قبلی برای طرح های ویژه ای که در ذهنش است ممکن بود پولهای برخی از طرح را بردارد و در آن طرح ها هزینه بکند. منتهی وقتی ما این استدلال را کردیم خوشبختانه مجلس هم اجازه داد که سقف بودجه را از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا بکند و ما به دستگاه ها بگوییم که شما باید در سقف جدید خودتان را تنظیم بکنید. نکته دیگر اجازه تخصیص متناسب با دریافت ها بود که این نکته را نیز مجلس به ما اجازه اش را داد . ما یک تقاضای دیگری هم از مجلس داشتیم که ما بخشی از منابع مالی کشورمان در خارج هست که بدلیل تحریم نمی توانیم آن ها را در اختیار داشته باشیم. برخی از این کشورهاییکه منابع پیش آنهاست نمی توانند این منابع رابه ما بدهند اعلام کرده اند که این منابع مان را به صورت تسهیلات  فاینانس دراختیار ما قراربدهند  مشروط به اینکه ما پیش پرداخت هایمان را داشته باشیم. چون تامین پیش پرداخت ها برای دولت مشکل بود ما از مجلس خواهش کردیم که مجلس به ما اجازه دهد از 6درصد ورودی به صندوق توسعه ملی که هر ساله ما به همراه 20درصد از فروش نفت به آن صندوق می ریزیم، امسال تنها همان 20درصد را به صندوق توسعه ملی بریزیم و 6درصد  مابقی را از بابت پیش پرداخت .مجلس هم تصویب کرد ه بود که هر سال 3 درصد هم اضافه بشود که تا حالا می شود 6 درصد که ما گفتیم آن 20 درصد را می ریزیم این 6 درصد را به ما تکلیف نکنید که به صندوق بریزیم تا ما آن را برای پیش پرداخت را بایت ها حدود 35 میلیارد دلار فاینانس است استفاده بکنیم که خوشبختانه مجلس این اجازه رابه ما داد. مطلب دیگری که ما می خواستیم انجام دهیم آن بود که از الان مقدرات سال 93 را رقم بزنیم.بالاخره تمامی پرداخت ها و دریافت ها و هزینه های یک کشور برای سال آینده پیشاپیش در بودجه آن سال دیده می شود؛ اساساً بودجه یک پیش بینی از منابع و مصارف است. ما این را هم تلاش کردیم که انجام دهیم. حتماً همه باخبر هستند که ما اعلام کردیم طبق قانون تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس می کنیم و این کار با توجه به این که بسیار پر زحمت بود و حتی بعضی فکر می کردند که ناشدنی است خوشبختانه انجام شد و ما در مهلت مقرر آن را به مجلس دادیم و وضعیت سال آینده را نیز به نوعی مشخص کردیم. همه اینها  در برنامه هایی بود که ما تا پایان سال 92 متصور بودیم که فکر می کنیم خیلی فاصله ای از آنچه که فکر می کردیم باید بشود و آنچه که شد نداریم. من به درایت و فهم نمایندگان شریف مردم اعتقاد دارم و می دانم که آنها ما را درک می کنند؛ بعضاً اگر اعتراضاتی هم نمایندگان دارند بر این اساس است که سقف سهم اعتباراتی که ما به آنها برای طرح های عمرانی دادیم کمی پایین است.
ما با نمایندگان محترم این موضوع را در میان گذاشتیم و من فکر می کنم با توجه به اینکه نمایندگان دید ملی به مسائل دارند و مسائل کلان برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ما به جای اینکه این پول را تقسیم بکنیم بین 3000 طرح که هیچ کدام از این طرح ها هم به جای قابل توجهی نرسد و نهایتاً شاید دو ردیف از آجر چینی آنها بالاتر برود، به جای آن بتوانیم 246 طرح را تا پایان اجرا کنیم و آنها را مورد بهره برداری قرار دهیم.
وی در پایان درخصوص رابطه خود با جوانان نیز گفت: من در حال حاضر 59 ساله هستم و جوانی دورانی است که خود من هم آن را پشت سر گذاشتم. در حال حاضر از همه عزیزانی که می بینم در مسیر بانشاط کردن و شاد کردن جوانان فعال هستند تشکر می کنم. من همه جوانان کشور را همچون فرزند خودم می بینم و احساس می کنم که همه جوانان این سرزمین فرزندان خودم هستند و ما هم با نشاط آنها شادیم. انشالله در فرصت های آینده بتوانم نشاط را با هم صحبتی با جوانان که امید ما به آنهاست کسب بکنم.
سبقت آزاد عنوان برنامه عصرگاهی رادیو جوان و کاری از گروه جوان و جامعه رادیو جوان است که روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:30 از این شبکه رادیویی پخش می شود.
 
منبع: سایت رسمی شبکه رادیویی جوان
/ 4 نظر / 5 بازدید
فاطمه محسنی زاده

چقدر جالب نوشتید مخصوصا اون آخرش که نوشتید : برای مشاهده مشروح اخبار به ادامه مطلب بروید خیلی جذاب و قشنگ بود[چشمک]

فاطمه محسنی زاده

ضمنا ممنون بابت اطلاع رسانی و اینکه عذر میخوام چون مطالب زیاد بود به سر تیتر خبرها اکتفا کردم[چشمک]

مرجان فرهمند

سلام چه ابتکار جالبی !!!!! خوبه !!!!! راستش من در وبلاگ خودم برنامه " بامن ورق بزن " معرفی کردم. در ضمن اگر هروز این تیتر اخبار در وبلاگ و بصورت خلاصه تری بذارید ممنون میشم. موفق باشید.

معصومه

مثل همیشه عالی[لبخند]