اعلام برندگان جشنواره چهارم

در بخش ویژه  از بین 615 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 6  اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند:
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و جایزه ویژه هیات داوران در بخش محیط زیست برای برنامه آزبست- صرفا قضاوت با شماست تقدیم می شود به جناب آقای مصطفی مسیبی.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و جایزه ویژه هیات داوران در بخش محیط زیست برای برنامه نفس های عمیق ایران تقدیم می شود به سرکار خانم انسیه عطایی روشن.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و جایزه ویژه هیات داوران در بخش محیط زیست برای برنامه مهاجران تقدیم می شود به سرکار خانم  ساناز صادقیه.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و جایزه ویژه هیات داوران در بخش نماز برای برنامه اذان  تقدیم می شود به سرکار خانم  زینب فلاحی.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و جایزه ویژه هیات داوران در بخش نماز برای برنامه هستی و نیستم تقدیم می شود به جناب آقای علیرضا نقده دوز طهرانی ها.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و جایزه ویژه هیات داوران در بخش نماز برای برنامه خدا بزرگتر است  تقدیم می شود به سرکار خانم  ریحانه بیرامی.
 
غیرشنیداری:
در بخش متن از بین 1263 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:
 
·        لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای متن قصه های پدربزرگ تقدیم می شود به جناب آقای  مصطفی بیان.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای متن یادت هست کوچولو بودی من می اومدم این جا؟!  تقدیم می شود به جناب آقای  میثم اکبرپوری.
در بخش ایده از بین 492 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:
 
·        لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای ایده علم بهتره یا ثروت؟ تقدیم می شود به سرکار خانم زینب پرسم.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای ایده دور همیه ایده بازی تقدیم می شود به سرکار خانم  زهرا اسدوند.
در بخش شعر از بین 1236 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای شعر رباعیات تقدیم می شود به جناب آقای علیرضا قنبری.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای شعر کوتاه تقدیم می شود به جناب آقای آریا معصومی.
 
در بخش داستانک  از بین 1925 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 2  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای داستانک این خواب واقعی است تقدیم می شود به جناب آقای  صباح سلطانی.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای داستانک چادر نماز مادر تقدیم می شود به سرکار خانم ندا عبدی.
در بخش وبلاگ از بین 779 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 3  اثر به شرح زیرلایق دریافت جایزه شناخته شدند:
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای وبلاگ ترانه جوانی تقدیم می شود به سرکار خانم هانیه شالباف.
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای وبلاگ جوان و جوانه تقدیم می شود به جناب آقای سعید غزنوی.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای وبلاگ موج جوانی تقدیم می شود به جناب آقای احمد دهقان.
 
 
در بخش موسیقی از بین 342 اثر  رسیده به دبیرخانه  ، 5 اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای خوانندگی اثر حوای من تقدیم می شود به جناب آقای امیرپارسای مجد.
 
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای خوانندگی اثر خاک و ریشه تقدیم می شود به جناب آقای مهرداد معزی.
 
·        لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای آهنگسازی اثر صلح تقدیم می شود به جناب آقای شروین بختیاری.
 
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای آهنگسازی اثر آزادی تقدیم می شود به جناب آقای اشکان بختیاری.
·         
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه بهترین اثر موسیقی تقدیم می شود به جناب آقای جواد عزیزی  برای اثر جوون ایرانی.
 
در بخش آنونس از بین 1098 اثر  رسیده به دبیرخانه ، 4 اثر  به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند:
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای گویندگی آنونس سایت شبکه جوان تقدیم می شود به سرکار خانم سمیرا فروغی.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای گویندگی  آنونس  رادیو جوان  به طور مشترک تقدیم می شود به جناب آقای محمد زبرجدی ساجد و سرکار خانم انسیه چراغعلی.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تهیه کنندگی آنونس جاده تقدیم می شود به سرکار خانم سمیرا زارعی.
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تهیه کنندگی  آنونس  رادیو جوان  تقدیم می شود به سرکار خانم  زهرا جسمانی.
 
در بخش برنامه سازی از بین 2592 اثر  رسیده به دبیرخانه  ، 8 اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای گویندگی برنامه تسبیح تقدیم می شود به جناب آقای نوید امینی.
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای گویندگی برنامه فاتحان  به طور مشترک تقدیم می شود به آقایان علی اعتمادی و میلاد فتوحی.
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای نویسندگی برنامه دریچه ای برای ماندن تقدیم می شود به سرکار خانم الهه السادات امیرشاه کرمی.
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای نویسندگی برنامه فوتبال فرهنگی  تقدیم می شود به جناب آقای علی شِشتَمِدی.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای گزارشگری  برنامه فرهنگ تبلیغات و کارآفرینی تقدیم می شود به سرکار خانم ریحانه بهمن آبادی.
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تهیه کنندگی برنامه منو ببخش تقدیم می شود به جناب آقای حسین طاهری.
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تهیه کنندگی برنامه تب زیبایی تقدیم می شود به جناب آقای علی محمد انوشی.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تولید بهترین برنامه تقدیم می شود به جناب آقای  سهیل یوسفی  برای برنامه رادیو نیمکت.  
 
در بخش طنز از بین 609 اثر  رسیده به دبیرخانه  ، 6  اثر به شرح زیر لایق دریافت جایزه شناخته شدند
 
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای گویندگی برنامه طنز من آشغال هستم  تقدیم می شود به جناب آقای حسین سیری.
 
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای نویسندگی برنامه طنز پیشنهاد شغل تقدیم می شود به سرکار خانم مژگان نیک طبع.
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای نویسندگی برنامه طنز اخبار چهارده چهل و هشت  تقدیم می شود به جناب آقای سعید غیاثی پیمان.
·       لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تهیه کنندگی برنامه طنز ثبت برای همیشه تقدیم می شود به سرکار خانم زینب محمودی.
·       تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تهیه کنندگی برنامه طنز من آشغال هستم به طور مشترک تقدیم می شود به جناب آقای مهدی آذری و سرکار خانم معصومه همتی.
·        تندیس جوانه زرین، لوح تقدیر، نشان شبکه جوان و هدیه چهارمین جشنواره جوانه برای تولید بهترین برنامه طنز تقدیم می شود به جناب آقای  حمید رضا کاشی  برای برنامه نمایش ننه گوهر.
/ 1 نظر / 43 بازدید
الهام

سلام.من خیلی وقته دنبال شماره تماس یاایمیلی ازخانم بنفشه رافعی هستم.میتونیدکمک کنید؟