مهارتهای پیش از ازدواج با صدای رادیو جوان

دربرنامه " با من حرف بزن " شنبه 3 خرداد  ماه با حضور کارشناس برنامه  دکترحمید رضا محتشمی درمورد مهارت های پیش ازازدواج؛ بلوغ  های عاطفی وجنسی  گفت وگو می شود.


عوامل برنامه :                                             
گوینده  : شاهین شرافتی                 
تهیه کننده:  اکرم زمانی
گزارشگر : مهدیه پهلوانی و شیما شیرازی
آیتم ساز و نویسنده :سمیه نازنینی

 

منبع: http://radiojavan.ir

/ 1 نظر / 6 بازدید
سپیده

بنام خدا ببین مرا که در پس ابرهای تیره به دنبال رویای سپید تو میگردم ببین مرا که در خاموشی جنگل تار دلم تنها سوسوی چشمان تو مرا امید زندگی است در سینه ام اندوهی مبهم سایه فکنده که خبر از نا امیدی میدهد پاهایم از فرط ناتوانی به یکدیگر می پیچند و مرا اماده زمین خوردن میکنند اگر پیدایت نکنم چون مشق خط خورده ای باطل خواهم شد چون ابی زلال در کف کوزه بخار خواهم شد اگر نیابمت برایم فرقی نمیکند که باشم برایم فرقی نمیکند که به سادگی یک عکس زندانی معصومیتم در پس قاب باشم تو که نیامدی من هم نخواهم ماند منهم نگران و منتظر در این شضب بی فروغ بار سفر خواهم بست به سراغت خواهم امد منتظرم باش.........منتظرم باش که انتظار تو از چشمانم مجسمه ای رو به راه ساخته...... تو که نیامدی منهم نخواهم ماند.......... سپیده 93/5/11