جشنواره سوم رادیو جوان - جوانه سوم در راه است

رادیو جوان برگزار میکند ...

سومین جشنواره جوانه رادیو جوان

سومین جشنواره جوانه رادیو جوان 

وبسایت:     http://javanefestival.ir

دریافت آثار: 1/6/1392  لغایت 1/8/1392 از طریق بارگذاری در سایت جشنواره 

پ.ن: برای اطلاع از جدیدترین خبرها در مورد جشنواره میتونید به وبلاگ زیر با نام "جوان و جوانه" به نشانی http://radiojavane.blog.ir مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 7 بازدید