ویژه برنامه های شبکه جوان به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و معرفت:

ویژه برنامه های شبکه جوان به مناسبت ایام سوگواری اربعین حسینی

روابط عمومی شبکه جوان ویژه برنامه های این شبکه رابه مناسبت ایام سوگواری اربعین سالار شهیدان امام حسین (ع)  به این شرح اعلام کرد:

- " برای امشب"  برنامه ای ازگروه جوان واندیشه رادیو جوان است که  با حضورکارشناس برنامه و با نگاه تحلیلی عقلی وقایع قیام عاشور را تا اربعین حسینی را مورد بحث وبررسی قرار می دهد . این برنامه جمعه 21 آذرماه  ازساعت 23 تا 24 ازاین شبکه پخش می شود.
 
-" ساعت سلام " کاری ازگروه جوان واندیشه شبکه جوان است که تلاش دارد مخاطبان را با سبک زندگی اسلامی ، آرامش روحی نیایش اول صبح و متوسل شدن با ائمه آشنا کند. برنامه ساعت سلام شنبه 22 آذرماه  ازساعت 6:10 تا6:30 ازرادیو جوان پخش می شود. 
 
- "زائر روی ماهتان " عنوان برنامه ای ازگروه جوان واندیشه است که روز شنبه 22 آذر ماه ازساعت 10 تا 12:30 ازشبکه جوان پخش می شود. این برنامه با نگاهی مفاهیم شناسانه  به بررسی فلسفه رفتن به زیارت  وخواندن زیارتنامه سالار شهیدان تهیه شده است .
 
- " باغ ارغوان " کاری ازگروه جوان و اندیشه شبکه جوان است که روز جمعه 21 آذر ماه از ساعت 19 تا 20 ازرادیو جوان پخش می شود. این برنامه با  پخش موسیقی واشعار مذهبی  تلاش دارد تا فضای معنوی متناسب با فضای اربعین برای مخاطبان ایجاد  کند.
 
- " درمکتب عاشقی " برنامه ای ازگروه جوان وفرهنگ شبکه جوان است. این برنامه با این هدف  تهیه شده که  مخاطبان را با مفاهیم اربعین و ویژگی های فرهنگ اربعین درمناطق مختلف  آشنا کند.این برنامه روزشنبه 22آذر ماه ازساعت 9تا10 صبح پخش می شود.
 
- برنامه "شور وشیون " کاری ازگروه جوان و ورزش شبکه جوان است که با هدف ایحاد فضای غم واندوه متناسب با ایام عزا داری سالار شهیدان روز شنبه 22 آذر ماه ازساعت 12:30 تا13  و14تا14:30 ازشبکه رادیویی جوان پخش می شود.
- " واقعه برخط " عنوان برنامه ای ازگروه جوان ودانش شبکه جوان است که به معرفی فضای مجازی وقابلیت های آن درزمینه فرهنگ عاشورایی به جوانان تهیه شده است .این برنامه روز شنبه 22 آذرماه از ساعت 13 تا 13:30 ازرادیو جوان پخش می شود.
 
- برنامه " تکیه شبانه " کاری ازگروه جوان و ورزش شبکه جوان است . این برنامه با حضوردریکی ازتکیه ها ، عزارداری مردم رادراربعین حسینی ازرایو جوان پوشش می دهد.
این برنامه روزشنبه 22 آذر ماه ساعت 20 تا 21 ازرادیو جوان پخش می شود.

 " چند قدم تا بهشت " برنامه ای از گروه جوان واندیشه شبکه جوان است که  به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) روزشنبه 22آذر ماه ساعت 14:30 تا15 ازرایو جوان پخش می شود.
گفتنی است به مناسبت ایام سوگوار باشگاه رادیویی جوان برنامه ای با نام نینوا تهیه کرده است که جمعه 21 آذر ماه ساعت 20 تا20:30 ازرایو جوان پخش می شود.

منبع: روابط عمومی رادیو جوان

/ 0 نظر / 25 بازدید