سید علی ضیاء از سربازی اش می گوید

وی درادامه اظهار داشت : این  رویکرد و توجه و دقت نظری که در حال حاضر از سوی مسئولین سازمان وظیفه عمومی نسبت  به خدمت سربازی وجود دارد و همچنین  دید باز و اهمیت به ایده های جوانان و سربازان در مورد خدمت سربازی باعث پیشرفت بسیار مناسبی در این حوزه شده است ومی بایست برنامه سازان در رسانه ملی بیشتر دقت کنند و از این ظرفیت به نحو احسن برای اعتلای فرهنگ سربازی و ارج نهادن به مقام سرباز درجامعه استفاده کنند .
وی با یادآوری خاطره جشنواره جوان سرباز ناجا در سال جاری و اینکه به عنوان مجری برنامه جشنواره به سربازان گفته است که : «بزرگترین افتخار فرماندهان سربازی برای کشور است و خود را سرباز کشور معرفی می کنند و بالاتر از سربازی هیچ مقامی وجود ندارد » و این نکته بسیار مورد استقبال و تشویق  فرماندهان و تمامی سربازان حاضر در این مراسم شد و این نشان دهنده شآن بالای سرباز است .
افسر وظیفه سید علی ضیاء درادامه از تاثیر به سزای برگزاری جشنواره هایی با موضوع سرباز گفت: برنامه های خوشایند سازی خدمت سربازی که از سوی ستادکل نیروهای مسلح در سالهای اخیر بسیار پررنگ جلوه گر شده است و احساس اینکه دراین دوران کسانی هستند که فعالیتهای آنها را مورد بررسی و سنجش قرار داده و از زحمات شان  تجلیل و قدردانی می شود ،برای سربازان نوید بخش و امیدوارکننده است.
وی خاطر نشان شد که ،خدمت سربازی برای من بسیار دلپذیر و سرشار از تجربه های ناب و احساس خوب بوده که به غیر از این دوران درهیچ زمان و مکانی آن راکسب نمی کردم وافزود : بنده به عنوان سرباز باید طوری رفتار کنم که افرادی که در این کسوت نیستند، بدانند که این دوران از زندگی بسیار خوشایند و ذی قیمت است و بهره گیری از تجارب آن برای افراد آینده ساز است و خدمت سربازی باعث رشد ، تعالی و شکوفایی استعداد های  افراد شده و سکویی برای پیشرفت است و متذکر شد که نگاه مردم باید به خدمت سربازی مثبت تر شود .

منبع: شهر خبر

/ 0 نظر / 30 بازدید