ویژه برنامه رادیو جوان به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم (ص)


- "برنامه یک روز- یک روایت " عنوان برنامه ای ازگروه جوان و جامعه است این برنامه با هدف الگوبرداری ازسبک زندگی اسلامی باتأمل دراحادیث ازحضرت امام حسن مجتبی (ع) ساخته شده است .این برنامه 30 آذرازساعت 10 تا 11ارشبکه جوان پخش می شود.
 
"اسوه حسنه " کاری ازگروه جوان واندیشه رادیو جوان است .این برنامه با هدف افزایش ایمان وآگاهی جوانان نسبت به کامل ترین دین والگو گرفتن  ازویژگی های اخلاقی پیامبراکرم (ص) وامام حسن درزندگی تهیه شده است و روز یکشنبه 30 آذر 11 تا 12:30 پخش می شود.
 
-  " بوی باران " عنوان برنامه ای ازگروه جوان واندیشه رادیو جوان است که به برجسته سازی زوایای مختلف حدیث ثقلین اختصاص دارد.این برنامه روزیکشنبه 30 آذر از ساعت 19 تا 20 پخش می شود.
 
- برنامه " شوروشیون " کاری ازگروه جوان وورزش شبکه جوان است که با هدف ایجاد فضای حزن واندوه درایام سوگواری تهیه شده این برنامه روزهای شنبه 29 آذر وسه  شنبه 2 دی از ساعت 12:30 تا 13 وازساعت 14 تا 14:30 پخش می شود.
 
- "صفرها ویک ها روایت می کنند " عنوان برنامه ای ازگروه جوان ودانش شبکه جوان است که با هدف معرفی امکانات فضای مجازی وقابلیت های آن درزمینه معرفی سنت وسیره پیامبر اسلام به جوانان تهبه شده است .این برنامه یکشنبه 30 آذروسه شنبه 2 دی ازساعت 14:30 تا15 ازشبکه جوان پخش می شود.
 
 - " برای امشب " برنامه ای گفت وگو محورازگروه جوان واندیشه شبکه جوان است که به تحلیل دینی ،عقلی وانسانی با رویکرد "برداشتی برای زندگی " می پردازد. برای امشب روزهای شنبه 29 آذر وسه شنبه 2 دی از ساعت 22تا 23:30 ازرادیو جوان پخش می شود.
 
- برنامه "همسفر" کاری ازگروه جوان واندیشه می باشد که به بازنمایی این حقیقت اختصاص دارد که معصومین (ع)  نورواحدند وهریک متناسب با شرایط دوران خود به نشر وتحکیم اسلام پرداخته اند.این برنامه شنبه 29 آذرازساعت 21تا 22 پخش می شود.
 
- برنامه "سبقت آزاد" برنامه ای ازگروه جوان وجامعه است که یکشنبه 30 آذر وسه شنبه 2دی به به مناسبت ایام سوگواری 28 صفر رحلت حضرت پیامبر (ص) شهادت امام حسن (ع) وشهادت امام رضا (ع) به  صورت ویژه  تهیه وپخش می شود.
 
 
- برنامه " تکیه شبانه " کاری ازگروه جوان وورزش شبکه جوان است  که به بخش مراسم عزاداری دریکی ازتکیه ها اختصاص دارد .این برنامه شنبه 29 آذروسه شنبه 2دی ازساعت 20 تا21پخش می شود.
 
- " یک آسمان مهردرزمین " عنوان برنامه مستند گزارشی  ازباشگاه رادیویی جوان است که شنبه 29 آذر وسه شنبه 2 دی 16تا16:30 ازشبکه جوان پخش می شود.
 
برنامه "برمدارمحبت " کاری ازباشگاه رادیویی جوان است که به بررسی مهرومحبت و ولایت مداری شیعیان می پردازد .این برنامه 2 دی ساعت 13 پخش می شود.

/ 0 نظر / 24 بازدید