اسامی نفرات برتر جشنواره جوانه سوم

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و رادیو:

پس از معرفی نفرات برتر جشنواره جوانه سوم در بخش های شنیداری و شرکت انها در  مصاحبه تعدادی از نفرات با رعایت شروطی جهت دوره مقدماتی معرفی شدند . قابل توجه  است ممکن است تعدادی از انها در مصاحبه قبول ولی شرایطی که مد نظر بوده را نداشتند  و در نتیجه در دوره مقدماتی نام انها ذکر نشد.

5 برگزیده نهایی پس از طی دوره اموزشی در باشگاه  رادیویی جوان واقع در خیابان افریقا تهران کار خود را به تدریج با شبکه جوان اغاز  خواهند کرد . اسامی 5 برگزیده نهایی به شرح زیر است :
1- متین  السادات فیروزی
2- احسان زارع
3- محمد کیانی
4- زهره سربازی
5- محمد حسین خسروجردی

/ 0 نظر / 21 بازدید