اسامی راه یافتگان به مصاحبه اول جوانه رادیو جوان

ردیف نام نام خانوادگی سن شهر تحصیلات گروه 1 الهام سادات آقامیر نبی پور 24 تهران دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 2 مریم اویسی 22 تهران دانشجوی کارشناسی ویژه 3 شهرام ایرانمنش 24 اصفهان دانشجوی کارشناسی آنونس 4 امیر ارژنگ ایزدی 20 تهران دانشجوی کارشناسی بین المللی 5 مونس ایمانی پور 21 شهریار دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 6 زهرا بشیری 21 قم دانشجوی کارشناسی آنونس 7 ریحانه بیرامی 25 کرمان کارشناسی ارشد برنامه سازی رادیویی 8 محمدعلی پرویزی 25 تهران دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 9 الهه ترابی 25 مشهد کارشناسی بین المللی 10 زینب تسلیمی 21 تهران دانشجوی کارشناسی ویژه 11 راحله توسلی 23 تهران کارشناسی بین المللی 12 مژگان جعفری 26 اهواز کارشناسی بین المللی 13 مرضیه جعفری لله لو 27 تهران دانشجوی کارشناسی ویژه 14 احسان چریکی 27 تهران کارشناسی ارشد برنامه سازی رادیویی 15 محمد چگنی 31 اراک کارشناسی آنونس 16 محمد حاتمی 31 اصفهان کارشناسی برنامه سازی رادیویی 17 علی اصغر حیدری 24 همدان کارشناسی ارشد برنامه سازی رادیویی 18 محمد حسین خسروجردی 25 تهران دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 19 سحر خسروجردی 19 سبزوار دکتری ویژه 20 سید صابر رسایی 20 سنندج دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 21 زاهده رسولی 22 اراک دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 22 مرجان رضائیان 21 تهران دانشجوی کارشناسی ویژه 23 فرزانه رضایی 22 بوشهر دانشجوی کارشناسی ویژه 24 فرشید رمضانی 20 تهران دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 25 احسان زارع 25 بوشهر کارشناسی بین المللی 26 اعظم سراجیان 25 تهران کارشناسی ویژه 27 زهره سربازی 20 تهران کارشناسی آنونس 28 رضا سلیمانی 29 مشهد کارشناسی ویژه 29 حسین شفیع 27 مهریز دانشجوی کارشناسی آنونس 30 عماد شمس اله 30 تهران کارشناسی ارشد برنامه سازی رادیویی 31 محمد شهبازی 24 خدابنده کارشناسی آنونس 32 مهدی طاهری 25 تهران کارشناسی برنامه سازی رادیویی 33 آتنا طهماسبی 24 اراک دانشجوی کارشناسی ویژه 34 مجتبی عباس تبار بزرودی 22 بابل کارشناسی برنامه سازی رادیویی 35 عمادالدین عطاری میبدی 23 میبد کارشناسی ویژه 36 سعید غزنوی 19 کاشان دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 37 سعید غیاثی پیمان 28 قم دانشجوی کارشناسی بین المللی 38 سیده متین فخرحسینی 22 آستانه اشرفیه دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 39 متین السادات فیروزی 24 تهران کارشناسی آنونس 40 محمد کیانی 23 تهران کارشناسی برنامه سازی رادیویی 41 ماجد گودرزی 20 اصفهان دانشجوی کارشناسی ویژه 42 سید امید محرم پور 32 تهران کارشناسی ارشد آنونس 43 ارزو مددی پیغان 23 تهران دانشجوی کارشناسی آنونس 44 عرفان مرادی باغ فیضی 22 تهران دانشجوی کارشناسی ویژه 45 فهیمه مسیبی 21 اراک دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 46 اعظم مصری 27 اردبیل کارشناسی آنونس 47 حدیث مظفری 27 کرمانشاه کارشناسی ارشد آنونس 48 رضوان معظمی نژاد 19 اهواز دانشجوی کارشناسی ویژه 49 محمدجواد موحدی 23 تهران کارشناسی ارشد ویژه 50 زهرا موحدی پور 26 ری کارشناسی ویژه 51 محبوبه سادات موسایی 25 اراک کارشناسی برنامه سازی رادیویی 52 سید محمد حسین موسوی نژاد کاسگری 19 بابلسر دانشجوی کارشناسی برنامه سازی رادیویی 53 احسان مهرجو 29 تهران کارشناسی ارشد ویژه 54 نسترن نجاران 31 کرج کارشناسی برنامه سازی رادیویی 55 مصطفی واله 31 تهران کارشناسی آنونس 56 جعفر وحیدیان سلطانزاده 24 مشهد دانشجوی کارشناسی بین المللی

منبع: سایت رسمی جشنواره جوانه

javanefestival.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید