جوانه کارآفرینی

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و کارآفرینی:

جوانه کارآفرینی

میخواهید با اصول کارآفرینی و کسب و کار آشنا شوید یا میخواهید کسب و کارتان را رونق دهید یا اینکه به بحران بر خورده اید و در جستجوی راه حلی برای گذر از آن هستید؟ یا...

بهر حال اولین و مهمترین مرحله تهیه لیست تواناییها ، دستاوردها و علایق شخصیتان است

در مرحله دوم انتخاب بهترین و کارآمدترین آنها

سوم تعیین هدفی مبتنی بر آن دو و تمرکز بر آن

چهارم برداشتن اولین قدم در راستای هدف و توجه داشته باشید که : 1- از اینجا به بعد تردید و دودلی را از خود دور کنید. 2 آگاهیهایتان را در هر روز نسبت به آن بالا ببرید.3 به نیازهای مالیتان به عنوان مانع جدی نگاه نکنید چرا که اگر بقیه مراحل را درست طی کنید این مسئله براحتی حل میشود.4 . هدف خود را به اهداف مادی و معنوی تقسیم کنید و تنها نتیجه را موفقیت مالی ندانید

پنجم تهیه طرح توجیهی چندوجهی یا Bp (بیزینس پلان )

ششم : ترمیم ، تعویض یا تایید طرح یا نقطه هدف است 

هفتم : بلافاصله دست به عمل بزنید و کار را شروع کنید . هرشب خود را در اوج موفقیت و رسیدن به هدفتان تصور و لذت آن را احساس کنید و هر صبح نیز . اگر در راستای رسیدن به هدفت مصمم هستی اهداف فرعی و بی اهمیت یا حتی کم اهمیت دیگرت را فراموش کن و از دل آنها عبور کن مطمئنم و مطمئن باش تنها به آنچه از صمیم قلب آن را میخواهی و باور داری خواهی رسید

پس دست از چند چیز بردار :1 انتظار تایید دیگران . 2 مانع شمردن مسائل و مشکلات کار.3 اهداف متضاد. 4 تنبلی. 5 وا گذاشتن سرنوشت به بخت و اقبال و... 6 قبول تحمیل هدف دیگران بر خود.7 ....و ..... ها را خودت بگو
ومن الله توفیق

/ 0 نظر / 28 بازدید