خصوصیات رهبری در کارآفرینی سازمانی

بلکه انعطاف پذیر بوده و آماده پذیرش و حتی مشوق تغییر است. هر تهدید و چالشی می تواند برای یک کارآفرین سازمانی، تبدیل به یک فرصت برای خلق چیزهایی جدید شود. پیتر دراکر در این زمینه جمله ی جالبی دارد: «هنگامی که از آسمان، مائده ی آسمانی می بارد، عده ای چتر بر سر می گیرند و عده ای به دنبال قاشق بزرگ تر می گردند!» کارآفرینان سازمانی، همیشه در جستجوی قاشق بزرگ تر هستند.

یک رهبر خوب فعالیت های کارآفرینانه می تواند از هر کسی قهرمان بسازد. کارآفرین سازمانی برای حمایت از فعالیت های تیم در اجرای ایده اش باید ائتلافی از پشتیبانان را تشکیل دهد. جلب نظر مثبت سرمایه گذاران، مدیران رده بالا، سهامداران و سایر گروه های ذینفع می تواند در دلگرمی هر چه بیشتر تیم کاری، بسیار موثر باشد.

منبع: e-entrepreneurship.blogfa.com

/ 0 نظر / 32 بازدید