گفت وگو با سردار نقدی در برنامه سبقت آزاد

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و رادیو

دربخش ارتباط زنده برنامه سبقت آزاد با سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین درخصوص هفته بسیج گفت وگو می شود.

گفت وگو با سردار نقدی در برنامه سبقت آزاد
دربخش ارتباط  زنده برنامه سبقت آزاد  با سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین درخصوص هفته بسیج گفت وگو می شود.
اعتیاد به فضای مجازی واینترنتی موضوع  بحث برنامه سبقت آزاد  است .دربخش پیگیری برنامه سبقت آزاد چهارشنبه 5 آذر شبکه جوان  با  آقای امانت عضوهیئت نظارتی وزارت صنعت ،معدن تجارت وقاسمیان مدیرکانون آموزشگاه های رانندگی درمورد وضعیت شغل مربیان تعلیم رانندگی دربخش تریبون آزاد درمورد بالا رفتن سن ازدواج جوانان ودربخش ارتباط  زنده برنامه باسردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین درخصوص هفته بسیج   گفت وگو می شود.
برنامه سبقت آزاد عنوان برنامه ای از گروه جوان وجامعه است که روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته درساعت 17 بطور زنده ازشبکه جوان پخش می شود .
 تهیه کننده : مجتبی حسنی -  گوینده : پیمان طالبی

/ 0 نظر / 4 بازدید