اشتغال جوانان، مشکلات کارفرمایان درسبقت آزاد

رادیو جوان ایرانی-گروه جوان و کارآفرینی:

اشتغال جوانان ،مشکلات کارفرمایان درسبقت آزاد
 
بررسی موضوع  اشتغال جوانان و مشکلات کارفرمایان دربرنامه سبقت آزاد یکشنبه 4 آبان ماه شبکه جوان .

دربخش دیگراین برنامه درمورد اشتغال جوانان ، مهاجرت ازشهرستان ها به تهران برای کار ومشکلات کارفرمایان بررسی می شود دراین برنامه همچنین درمورد بیمه تکمیلی صندوق اعتیاری هنر گفت وگو می شود.
برنامه سبقت آزاد عنوان برنامه ای از گروه جوان وجامعه است که روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته درساعت 17 بطور زنده ازشبکه جوان پخش می شود .

/ 0 نظر / 26 بازدید