خوب دقت کن!

بی‌آنکه بدانند چه به روزش آورده‌اند. نفهمید کی و چگونه از دانشگاه خارج شده‌است.
وقتی به خودش آمد روی پل هوایی بود و داشت به شاخه گل نگاه می کرد. شاخه گل را انداخت و رفت.
تصمیم گرفت فراموشش کند. تصمیم سختی بود. شاید اگر کمی تنها کمی به شباهت این خواهر و برادر دقت می‌کرد هرگز چنین تصمیم سختی نمی‌گرفت.

/ 1 نظر / 7 بازدید
فاطمه محسنی زاده

قشنگ بود گاهی چقدر بی دقتیم....این روزا من خیلی بی دقتیامو میبینم خدا کنه بی دقتی آدم بهش ضربه نزنه.....خدا کنه