صدای جوان

صدای جوان، صدای نسل جوان، شغل، کار، درامد، ازدواج، مسکن، تفریح، اوقات فراغت

صفحه نخست | آرشیو | تماس با ما
فهرست موضوعی جوان و ورزش | جوان و معرفت | جوان و ازدواج | جوان و کارآفرینی | جوان و فرهنگ | جوان و محیط زیست
اگر همه آرزوها برآورده می شد، هیچ آرزوئی برآورده نمی شد || به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد || خلاقیت یعنی بهترین استفاده از داشته ها و شرایط کنونی || اگر می‌خواهید کاری را انجام دهید، هم‌اکنون انجامش دهید، وگرنه پشیمان خواهید شد
جوانی تان را چگونه می گذرانید؟
نگارنده : جوان ایرانی - ساعت ٥:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۳
 

قدر فرصت: جوانی، بهاران زندگانی و ارزشمندترین هدیه ای است که دست روزگار تنها یک بار فرصت بهره گیری از آن را به آدمی می بخشد. نشاط و شادابی،تحرک و قدرت و انگیزه های بلند رویش و پویش، ره آورد بوستان جوانی است. جوانانی که از اندیشه دانایی ریشه دارند، با قدر دانستن این فرصت، ره توشه ای از علم و حکمت و مکنت برای پس انداز سال های دیگر عمر خود فراهم می کنند، ولی جوانان غبار غفلت گرفته، در روز بهره گیری از انباشته ها، جز افسوس، بهره ای ندارند.


در آسمان عمر، جوانی ستاره ای است          یک بار بیشتر نکند در جهان طلوع
چون اصل عمر توست، بدان قدر و قیمتش       اصل ار فنا شود، نبری نفع از فروع 


افسوس! اگر جوانان می دانستند و اگر پیران می توانستند.هنری اشتاین، ادیب فرانسوی

اشتباه جوانان در این است که فکر می کنند هوش می تواند جای تجربه را بگیرد و اشتباه پیران در این است که خیال می کنند تجربه می تواند جای هوش را بگیرد.آنا هربرت

در جوانی، اشتباه های بسیاری را باور می کنیم و در پیری، حقایق زیادی را باورنمی کنیم.

جوانی، رفعتی از اوج و کرانه ای از سبزینه های تلاش و کوشش و کشش است.

جوانی، فریاد پاک ترین لحظه های زندگانی، فصل خوب شکفتن، هنگامه طلوع قلب مبارک یک انسان است.

جوانی، فصل بهاران زندگانی است و شب چراغ راه تپش و پویش.

جوانی، بهترین فرصت آدمی برای پس انداز تمام خوش بختی های جهان است.

جوانی، هنگامه پرتاب پیکان آرزوهاست به سوی هدف خواستن.

جوانی، غزال تیزپای سعادت است به شرط آنکه در کمند صیادان غفلت و غرور گرفتار نشود.

جوانی، چشمه ای است که همه آرزوها از آن سرازیر می شود.

جوانی، گم شده ای است که پیران به دنبال آن می گردند.

جوانی، گلی است که جز یک دفعه در بهار عمر شکفته نمی شود.

جوانی چون فرشته ای پاک، چون قهرمانی دلیر و بی باک، چون شاهزاده ای سربلند و چون طاووسی خودپسند است.

جوانی ستاره ای است که فقط یکبار در آسمان عمر طلوع می کند . ژوبرت 

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم ، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم ، احتیاج به جوانی دارم . ژوبرت

ای پسر هرچند تو جوانی , پیرو عقل باش, نگویم جوانی مکن, لیکن جوانی خویشتن دار باش و از جوانان پژمرده مباش. چنانچه ارسطالیس می گوید جوانی نوعی از جنون است .  قابوسنامه

به‌ موقع‌ از جا برخاستن‌ و در دوره‌ جوانی‌ تاهل‌ اختیار کردن‌، کاری‌ است‌ که‌ هرگز کسی‌ از انجام‌ آن‌ پشیمان‌نخواهد شد .  بوستر

برای شب پیری در روز جوانی باید چراغی تهیه کرد.  بلو تارک


اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد .  ارد بزرگ