ماجرای حضور تامکت‌ها در ایران، روایت زندگی مردانی است که 4دهه با جانفشانی و شجاعت، این پرنده های آهنین را به تسخیر خود درآوردند تا آسمان این کشور امن باشد. یاد و خاطره این خلبانان هیچ‌گاه از حافظه آسمان ایران پاک نخواهد شد؛ حتی آنانی که در گمنامی از ذهن‌ها فراموش شدند.

مجموعه زیر تصاویر برخی از افسران و خلبانان F-14 های ایرانی در سال‌های دور است که از خود به یادگار گذاشتند.

از آقای «ثمین علی‌مازندرانی» فرزند «امیرخلبان فریدون علی‌مازندرانی» که در جمع آوری این تصاویر -که برخی از آنها برای اولین بار به نمایش عمومی درآمده- به ما کمک کردند، تشکر می‌کنیم.